Selecteer een pagina

Werkwijze

  1. U komt de eerste keer samen met uw kind bij JouwJuf. U neemt de schoolrapporten en eventueel toetsgegevens mee. Samen bepalen we de hulpvraag.

  2. De eerste les begint uw kind vaak met toetsjes. Zo weten we precies waar we aan moeten werken. Hij of zij maakt bijvoorbeeld een dictee of een rekentoets. Na uw toestemming bel ik met de meester of juf. Zo weten wij van elkaar wat we doen.
  3. Ik stel een persoonlijk plan van aanpak op. Daar staat in wat we gaan doen en wat het beoogde einddoel is. Het plan van aanpak mail ik na de eerste of tweede les.
    leuke materialen om te leren

    leuke materialen om te leren

Uw kind oefent met mij. Soms is het handig om thuis ook te oefenen. Ik geef dan tips. Regelmatig geef ik materiaal mee voor thuis, dat zijn vaak spelletjes of een werkblad. In de schoolvakanties is er geen les, tenzij we dat anders afspreken.

Om ons einddoel te behalen gebruik ik verschillende methodes en hulpmiddelen.
Samen met mij werkt uw kind aan (klik op het onderwerp):

Lezen

Voor beginnende lezers gebruik ik Connect lezen, voor iets gevorderde lezers Ralfi teksten. Dit zijn uitdagende teksten over interessante onderwerpen. Voor alle niveaus gebruik ik Estafette vloeiend & vlot. Hiermee oefenen we de moeilijkheden van de AVI niveaus.

Spelling

Hiervoor gebruik ik Spellingsprint voor alle spellingcategorieën. Een categorie is bijvoorbeeld alle woorden met –eer, -oor en –eur. Dat zijn dan alle woorden die dezelfde moeilijkheid hebben.
Taal in blokjes laat in kleurtjes de opbouw van woorden heel duidelijk zien.

Rekenen

Met een duidelijk stappenplan krijgt uw kind houvast. Ik maak de sommen inzichtelijk. Hiervoor gebruik ik verschillende materialen, bijvoorbeeld ook de werkboekjes van Ajodakt en RAAK! voor redactiesommen (verhaaltjessommen). Uw kind oefent met de sommenkaartjes van Rekensprint. Ik ben ook Reken Remedie specialist, een stap voor stap methode voor kinderen met rekenproblemen.

Begrijpend lezen

We werken met teksten op het niveau van het kind. Dezelfde strategieën komen afwisselen terug. Ook hier weer een duidelijk stappenplan. We gebruiken verschillende teksten maar werken vooral met Nieuwsbegrip.

 

Hoe ziet een les eruit?

Dit is elke week en voor elk kind anders. Hier volgt een voorbeeld voor een les taal, spelling & begrijpend lezen.

We beginnen met letters flitsen (letters noemen die hij kort mag zien op een kaartje). Daarna herhalen we de spellingsregel van de vorige weken. We bekijken het persoonlijke woordenboek dat het kind elke les bij zich heeft. Elke week komen daar nieuwe woorden en spellingsafspraken bij. Door te tekenen in het woordenboek onthoudt het kind het woord beter.

Dan leg ik de nieuwe spellingsregel uit en geef ik voorbeelden. We lezen teksten en woordrijtjes met deze woorden. Moeilijke woorden tekent het kind in zijn/haar woordenboek.

We lezen een stukje uit een boek en bespreken die tekst na. Of we oefenen een stukje tekst op de cito-manier van begrijpend lezen.

 

Benieuwd hoe uw kind vooruit kan komen? Neem contact op.

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren